Laddar...
logo_kontur.gif
Galleriet

Det var trångt mellan montrarna på mässan Det Goda Köket i Älvsjö fredagen den 7 november. Här är några av dem som var där.
Redaktion

Åke Lindberg
(ansvarig utgivare)
Mobil: +46 708 99 27 12
akeyoungrascal@gmail.com

Dan Jörgenson
Mobil: +46 708 99 27 10

Om oss


Tidlöst formspråk bakom Wikborg Reins nya design 2014-05-25
Tank_WikborgRein008.jpg

När Jon Fredø tillträdde som ny marknadsdirektör för advokatbyrån Wikborg Rein kom en uppgradering av företagets profil att stå högt upp på hans agenda. 

Case study-artikeln om designbyrån Tanks redesign av Wikborg Reins profil är en av 32 liknande djupstudier i nya boken Norwegian Design 2014-15. 


Wikborg Rein är Norges största advokatbyrå med 225 anställda advokater och kontor i Bergen, London, Kobe, Singapore och Shanghai förutom i Oslo. Det är också en traditionsrik advokatbyrå, grundad i början av 20-talet av den då kände advokaten och politikern Erling Wikborg  med målsättningen att bistå norska skeppsredare med juridisk hjälp. Allt sedan dess har shipping utgjort basen i byråns verksamhet,något som kontorens placering indikerar och som varumärket fram till helt nyligen tydliggjorde. Byråns förra logotype, som moderniserades i början av 90-talet, gav klara associationer till shipping.


”Vi behövde uppgradera den grafiska designen, det var även byråns ledning klar över, men logotypen var helig. Den fick vi inte tulla med”, säger Jon Fredø , som innan han kom till Wikborg Rein hade ett förflutet bland annat som chef på en av Norges mest kända reklambyråer.


Hösten 2010, kort efter att Fredø hade tillträtt sitt nya jobb, utlystes en pitch i syfte att hitta en passande designbyrå. Uppdraget för de tre byråer som bjöds in var att ta fram en mall, en dummy, för advokatbyråns eget affärsmagasin Update, som utkommer med cirka 10 nummer per år.


”Men utöver uppdraget att lösa den konkreta uppgiften ville vi hitta en samarbetspartner som kunde göra mera genomgripandeTank_W_R_138.jpg förändringar av byråns design. Och det visade sig att Tank var den byrå som bäst hade förstått våra intentioner”, säger Jon Fredø.


För Helge Persen , kreativ ledare och delägare i Tank, stod det tidigt klart att Wikborg Rein, som har en framträdande position såväl nationellt som internationellt, skulle profileras som ett seriöst och professionellt företag.


”I samband med vår första workshop, som ägde rum i februari 2011, framkom det att advokaterna hos Wikborg Rein ville framhäva sin mänskliga sida. Det såg man som en merit, väl värd att lyfta fram kommunikativt. Jag och mina kollegor på Tank var av annan åsikt. Kunder till Wikborg Rein, och inte minst gäller det kunder i Asien, efterfrågar inte i första hand om advokaterna är männskliga, de är ute efter den bästa kompetens marknaden har att erbjuda. Vad vi ville uppnå var ett stramt, elegant, trovärdigt formspråk för vår kund. Redan i ett tidigt skede lät vi oss därför inspireras av kvalitetstidningar och nyhetsorganisationer som New York Times och Frankfurter Allgemeine ”, säger Helge Persen.


Tanks strategi var med andra ord att framhäva Wikborg Reins position som den bästa advokatbyrån i sitt slag, ett faktum som skulle återspeglas i dess design.


Men det slutresultat som i efterhand kan te sig så självklart stöter oftast under resan på hinder och stickspår som leder fel. För det första är advokatbyråer generellt sett rätt så konservativa bastioner som dessutom är hierarkiskt uppbyggda. Det krävdes flera turer och att Jon Fredø tidigt var med på tåget för att den skulle nå slutstationen. Och dessutom visade det sig att kreatörerna hos Tank initialt kom att hamna snett i ambitionen att hitta rätt formspråk.

”Vi stirrade oss blinda på det internationella perspektivet. Vi experimenterade med horisonter och mönster i olika färger. Vi presenterade en lösning som var alltför ´arty´. Den togs inte oväntat emot ljumt av kunden vilket fick oss att tänka i nya banor” säger Helge Persen.


Han satte sig ner med två kollegor på byrån, Ina Brantenberg och Sunniva de Villiers , för att under några intensiva veckor av arbete ta fram ett nytt koncept. De sökte ett tidlöst formspråk. Ett par månader senare kunde de presentera en designlösning som var enkel och stram, med en egenhändigt framtagen typografi där grundfärgerna utgörs av svart och vitt, men med tillgång till ytterligare fyra nyanser av färgerna grått och blått. Hela namnet Wikborg Rein, med en estetisk markering i form av en smal svart vertikal linje som separerar de två familjenamnen, utgör numera logotypen. Initialförkortningen WR togs bort. Visionen för identiteten för Wikborg Rein blev ”En tidlös klassiker”.


”I efterhand kan man säga att det var en helt logisk utveckling av vår profil. En viktig orsak att ta bort förkortningen, den som vi initialt inte ville röra alls, är ju att det kostar pengar i form av marknadsföring att ordentligt etablera en sådan på marknaden. Och vi annonserar ju knappast alls, annat än möjligen i samband med rekryteringar. Vår logotyp, vår design, syns framför allt på alla papper som vi producerar. I folkmun här i Norge har byrån också alltid gått under namnet Wikborg. Dessutom fanns det en resebyrå, Wikstrøm Reiser, som använder sig av samma förkortning som vi använde oss av tidigare vilket var ytterligare en anledning att överge den. Och inte nog med det, den nuvarande loggan påminner om hur företagsnamnet skrevs från allra första början”, säger Jon Fredø.


Han har bara beröm till övers för Tanks arbete. Och vad viktigare är, designen har uppskattats inte bara av marknadsavdelningen med sina fem anställda utan av advokaterna, både partners och anställda, och dessutom av byråns kunder.


”Vår styrelseordförande har sagt sig vara mycket nöjd. Och samma respons fick vi exempelvis från de anställda på vårt kontor i London”, säger Jon Fredø.


I november 2011 lanserades den nya designen, efter åtskilliga finjusteringar under månaderna dessförinnan.


Ett halvår senare, i maj 2012, var det premiär för Wikborg Reins nya hemsida, som är anpassad så att den är användbar i såväl dator som iPad och iPhone. Designen av hemsidan, som i dag har mellan 5 000 och 10 000 besök per månad får en allt större betydelse för Wikborg Rein.


”Vi har nog lagt ner 750 timmar på Wikborg Reins hemsida, något vi inte har kunnat ta fullt betalt för. Men den erfarenhet vi skaffat oss genom det arbetet, vårt största webbjobb någonsin, kommer vi ha stor nytta av framöver”, säger Helge Persen.


På idé och profilarbetet har Tank, med cirka tio anställda i Oslo och lika många i Tromsø i nordligaste Norge, lagt ner drygt 800 timmar.


Shipping och offshore är även i dag det viktigaste benet på vilket Wikborg Rein står, men annan affärsjuridik, inom bland annat energisektorn, framför allt då oljeindustrin, och den offentliga sektorn, spelar en allt större roll för byråns tillväxt. 2011 låg omsättningen på 750 miljoner NOK, en uppgång med 100 miljoner NOK jämfört med året innan. Verksamheten utomlands får också allt större betydelse för Wikborg Rein och svarar nu för cirka 23 procent av omsättningen.


Kostnaden för den nya designen hamnade på drygt en miljon NOK, varav nästan hela summan som ersättning till Tank.


”Rent fysiskt inskränkte sig den nya profilen till att vi skyltade om våra sex kontor, skaffade 600 nya kaffekoppar och tog fram nytt brevpapper, broschyrmaterial och annat presentationsmaterial liksom nya mallar. Det arbetet, som var omfattande, gjordes av oss internt. Men oavsett så har det varit billigt för oss, inte tal om annat. Särskilt med tanke på att vi kommer att ha nytta av den nya designen i förhoppningsvis åratal framöver”, säger Jon Fredø.


För Tank har arbetet med Wikborg Rein lett till utmärkelsen God Design och ett nytt uppdrag för ett stort norskt finansbolag.


”De såg vad vi hade gjort för Wikborg Rein och tog kontakt och det är ju väldigt trevligt att kunna konstatera att väl genomförda projekt leder till att vi får ytterligare prestigefyllda uppdrag”, säger en nöjd Helge Persen.   


Åke Lindberg

akeyoungrascal@gmail.com


Tillbaka till startsidan
0 Kommentarer
9 frågor till
Johan Jureskog
Irmi Persson;
… ägare till Rolfs Kök på Tegnérgatan i Stockholm och med i Svenska Kocklandslaget.
Läs mer...
Beställ böcker

nd14.JPG

Norwegian Design 2014-15

I boken är 32 av Norges allra bästa designbyråer representerade. Var och en presenteras bland annat med en redaktionellt skriven case study som ger en god bild av hur byråerna bygger mervärde för sina kunder. Dessutom har två av de främsta experterna på området skrivit var sin essä, över flera sidor och rikt illustrerad, om den historiska utvecklingen av norsk grafisk design respektive industridesign. 

Designen är gjord av Creuna Norge.

cover.jpg

Creative Swedish Agencies 2012

 

I den här boken är 27 av Sveriges allra bästa reklam- och designbyråer representerade. Var och en presenteras med ett case, som ger en god bild av hur byråerna bygger mervärde för sina kunder.
Omslagsdesignen är gjord av Happy F&B.

cfr_cover_salmon.jpg

Classy Finnish Restaurants
232 sidor – presenterar i text, på engelska, och i vackra bilder 52 av de allra bästa finska restaurangerna, varav 30 i Helsingfors. Nytt med Classy Finnish Restaurants är att för första gången publicerar vi en bok med två olika omslag. 

Creative Swedish Agencies
Creative Swedish Agencies
I den här boken är 27 av Sveriges allra bästa reklam- och designbyråer representerade. Var och en presenteras med ett case, som ger en god bild av hur byråerna bygger mervärde för sina kunder. Omslagsdesignen är gjord av Dolhem Design.Classy Norwegian Restaurants   250 sidor - presenterar i text på engelska och i vackra bilder 50 av de allra bästa norska restaurangerna, från Tromsø till Toscana.


Classy Restaurants and Cafés in Stockholm , 275 sidor - presenterar i text och vackra bilder Stockholms bästa restauranger och caféer.


Norwegian Design 08/09 , 240 sidor - presenterar 48 av Norges ledande grafiska och industridesignbyråer samt deras kunder.